Lääketieteellisen genetiikan historian tallennus Euroopassa ja Suomessa

Professori Peter Harper (1939-2021) on aloittanut vuonna 2002 eurooppalaisen Lääketieteellisen genetiikan historiaan liittyvän hankkeen, jonka myötä on mm. järjestetty historiaan liittyviä tieteellisiä kokouksia, perustettu Wellcome Trustin hallinnoima kirjasto lääketieteellisen genetiikan historiaan liittyen ja aloitettu keskeisten alalla toimineiden henkilöiden haastattelut. Tänä päivänä tätä historiahanketta hallinnoi European Society of Human Genetics (ESHG). Hankkeella on omat verkkosivut https://genmedhist.eshg.org/. Verkkosivuilla on noin 100 Peter Harperin tekemää haastattelua, Suomesta ainoa haastateltu on Albert de la Chapelle.

Suomessa on tähän mennessä haastateltu seitsemän henkilöä, jotka ovat olleet keskeisiä henkilöitä lääketieteellisen genetiikan ja kliinisen genetiikan alkuvuosina Suomessa. Haastattelut löytyvät klikkaamalla nimeä:

  • Ilkka Kaitila (haastattelijat Carina Wallgren-Pettersson ja Kristiina Avela)
  • Jaakko Leisti (haastattelija Jukka Moilanen)
  • Reijo Norio (haastattelijat Carina Wallgren-Pettersson ja Kristiina Avela)
  • Riitta Salonen-Kajander (haastattelijat Carina Wallgren-Petterson ja Kristiina Avela)
  • Marjatta Sipponen (haastattelijat Carina Wallgren-Pettersson ja Kristiina Avela)
  • Mirja Somer (haastattelijat Carina Wallgren-Pettersson ja Kristiina Avela)
  • Harriet von Koskull (haastattelijat Carina Wallgren-Pettersson ja Carola Saloranta)

Tähän haastattelusarjaan otetaan mielellään vastaan lisää haastatteluita.